Eski Yazılar

“… strateji tartışmaları Batı’ya geri dönmüş oldu. Ama pek çok örnekte, ‘devrim stratejisi’ tartışmalarını pek fazla içermeyen ‘iktidar stratejisi’ tartışmaları biçiminde...”

Devrim döneminde Bolşeviklerin iç tartışmaları (Bahar 2017)
Bolşevizmin şekillenmesinde önemli bir pay sahibi olan Ne Yapmalı? adlı eserin yazılmasından 15 yıl sonra bile, Merkez Komitesinde, her konuda Lenin’in düşünceleri doğrultusunda oy kullanan bir “Lenin’in adamları” grubu bulunmuyor. 

Gezi Direnişi solu silkeleyebilecek mi? (Eylül 2013)
"Gerçek bir şeyler yapmaya en azından bir ucundan başlayacak mıyız, yoksa yalnız ve güzel kum havuzlarımızda oynamaya devam mı edeceğiz?"

Marx’a özür borcum (Temmuz 2009)
Devrimci olmak için Lenin’i okumak yeterli mi?

“İki ineğiniz varsa” mı, yoksa “iki inek varsa” mı?

haberveriyorum.net sitesindeki ilk yorum yazılarından biri.

Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi’nde sunulan bildiri.

Yoksa “Üçüncü Paylaşım Savaşı” çoktan başladı mı?

“Medeniyetler Çatışması”, Doğuculuk, alternatif küreselleşmecilik, “sivil itaatsizlik” ve sosyalist devrimcilik üzerine...

Emperyalizm broşürünün tartışmalı ve güncelliklerini koruyan tezleri.

Son devrim çağı (Ekim 2000)
Bunalım teorileri, dünya kapitalizminin güncel bunalım dinamikleri ve dünya devrimi üzerine...

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder